digitalconsalคืนความสุข4

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข ให้ทุกคน ครั้งที่ 4

 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักช่างสิบหมู่ จัดกิจกรรม โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น.

วันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน เวลา 10.00 น.

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "เด็กไทยใจอาเซียน"

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 นางสาวกนกอร ศักดาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดขึ้น โดยในปีนี้จัดงานวันเด็กภายใต้แนวคิด "เด็กไทยใจอาเซียน" ซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ 

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอวชิราวุทธานุสรณ์ จัดกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เรื่อง "เพลงรัก เพลงปลุกใจ ในพระมหาธีรราชเจ้า" โดยมีนักร้องจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร มามอบความรู้ ความบันเทิง ให้กับผู้เข้

โครงการพัฒนาบุคลากรหอสมุดแห่งชาติสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด ร่วมกับกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยในปีนี้ จัดอบรมในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติสู่ประชมคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคล สวีท พ

หน้า

e-book หอสมุดแห่งชาติ

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

Quick link

twitter

ผู้เข้าชมเว็บไซต์เรา

Flag Counter