การอ่านและแปลภาษาโบราณ: ภาษาบาลีจำนวนผู้เข้าชม 2,306คน