หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
25 กันยายน 2563

 
ประวัติ
      หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เกิดขึ้นจากดำริของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะให้มีการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติประจำภาคตะวันออกขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลองปีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๑ จึงได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ ๑ จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการวางแนวนโยบายจัดหาทุนในการก่อสร้างอาคารหอสมุดฯ และกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ จัดทำโครงการ ออกแบบอาคาร ควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ และรับผิดชอบดำเนินงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจันทบุรี” และสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดอาคารเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๓
 
บริการ
      บริการทรัพยากรสารสนเทศโดยให้บริการการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า วิจัยแก่ประชาชนและหน่วยงานมีห้องบริการต่างๆ ดังนี้ ห้องหนังสือทั่วไป ห้องค้นคว้า (หนังสืออ้างอิง) ห้องหนังสือกรมศิลปากรและหนังสือหายาก ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องจันทบุรี(หนังสือท้องถิ่น) ห้องโสตทัศนวัสดุ ห้องศาสตร์พระราชาฯ และห้องหนูรักหนังสือ

                                                             

                                                             
 
ที่ตั้ง : 2/4 ถนนเทศบาล 3 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 039 331-211 โทรสาร 039 322-167
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์
หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
คลังเอกสารดิจิทัล : http://www.nltlib-chan.com/d-library/index.phpTags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 8,390 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี