ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอ่านไมโครฟิล์มจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 58 คน