ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลข ฮพ 6848 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,474.91จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 50 คน