ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อโสตทัศน์เพื่อให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 39,022.-จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 53 คน