ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 30,243.99 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 61 คน