ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 33,675.04 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 61 คน