ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 8,786.84 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 41 คน