ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นิทรรศการในอาคารถาวรวัตถุและหอสมุดปิยมหาราชรฦกจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 41 คน