ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดส่งสิ่งพิมพ์ให้คลังสิ่งพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาคจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 55 คน