ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อออนไลน์ เรื่อง อักษรขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 80,000.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 41 คน