ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเพื่อให้บริการ 203 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 58378.70 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 40 คน