ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 31,201.20 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 40 คน