ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ เงิน 2,000.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 40 คน