ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงประกาศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 5,885 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 44 คน