กรมศิลปากรรับมอบหนังสือโบราณ จากเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย
27 ตุลาคม 2565


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.  กรมศิลปากร โดยรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางรักชนก โคจรานนท์) รับมอบหนังสือโบราณภาษาฝรั่งเศสอายุ 133 ปี จาก Ms. Astrid Emilie Helle เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปี และ 115 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปและนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ชั้น 18 อาคารยูบีซี 2 ถนนสุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวบุบผา ชูชาติ) นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ (นางสาวนิธิวดี หอมแย้ม) และหัวหน้าห้องหนังสือหายาก (นางสาววิภานันท์ ลำงาม)
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 378 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี