ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่รุะลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 1,000.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 11 คน