ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 4,847.10 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 315 คน