ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก kid Inspiration ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4,500 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 89 คน