โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเอมอร เชาวน์สวน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ รักษาการแทนอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2566 การบรรยายหัวข้อ “การจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัลด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Linked Data: จากมาตรฐาน MARC สู่ BIBFRAME” โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล หน่วยปฏิบัติการวิจัย ภูมิทัศน์สารสนเทศ และอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประกอบด้วย บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง 51 คน หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค 6 คน และบุคคลภายนอกที่สนใจ 43 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และเข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live อีกจำนวน 2,068 ครั้ง
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 304 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี