ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดส่งสิ่งพิมพ์ให้คลังสิ่งพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12,737.50 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 29 คน