พิธีปิดโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2563
29 มิถุนายน 2563


วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นเรื่อง การพัฒนางานวิชาการและการบริการของหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2563
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน