5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช 2500 - 2549
24 สิงหาคม 2564

 
นิทรรศการออนไลน์เรื่อง “5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช 2500 - 2549”
เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเด่นจากสำนักพิมพ์​ต่างๆ​ ในช่วง​ 50 ปีที่ผ่านมา​ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563
ณ ห้องวชิรญาณ 2 - 3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ชมนิทรรศการออนไลน์เรื่อง “5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช 2500 - 2549”
คลิกเพื่อชมนิทรรศการ


Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 2,439 คน