กิจกรรม

กิจกรรมเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ปี ๖๑

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง จัดกิจกรรมเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตามโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นำโดย นางตรีทิพย์ บัวริน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติฯ  ตรัง และคณะ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์นายทีปวัจน์ ศรีว

กิจกรรม NLT EDUTAINMENTครั้งที่ 7

วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 7

ณ ห้องหนังสือประเทศไทย ชั้น 3 อาคาร 1 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

กิจกรรม "กระดาษแปลงร่าง" ภายใต้โครงการ Kids lnspiration : เสาร์สนุก สุดหรรษา

วันที่ 19 พ.ค.61 เวลา 09.00-11.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จัดงาน "เสาร์สนุก สุขหรรษา : Kids Inspiration" ต้อนรับเปิดเทอมด้วยการชวนเด็กๆ

พร้อมผู้ปกครองร่วมสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรม "กระดาษแปลงร่าง"

กิจกรรมโครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เรื่อง สีสันบทเพลงบรรเลงดนตรี

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

รองอธิบดีกรมศิลปากร มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศกิจกรรมฯ "การซ่อมอนุรักษ์แผนที่"

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมอนุรักษ์แผนที่" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งช

กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมสำรวจและส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๒ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต

กิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดงานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

กิจกรรมอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ วัดมะขาม จ.ปทุมธานี

วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ วัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวนเอกสารดังนี้

คัมภีร์ใบลาน

-อักษรขอม 19 มัด 59เลขที่ 161รายการ(ผูก) 

-อักษรมอญ 87มัด 277เลขที่ 987 รายการ(ผูก)

หนังสือสมุดไทย 81 เล่ม

กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการ ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมสำรวจและส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเ

หน้า