กิจกรรม

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

NLT Edutainment ครั้งที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (NLT Edutainment) ครั้งที่ 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "คนไทย (ชอบ) อ่านอะไร?"  ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้  วิทยากร โ

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

Kids Inspiration

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก (Kids Inspiration) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรม "เสาร์สนุก สุดหรรษา" ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 เพื่อส่งเสริมการอ่าน และได้สาระความรู้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้ใช้เวลาว

โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดส่งเจ้าหน้าหน้าที่เข้าร่วมและจัดกิจกรรม "ภาษาอังกฤษแสนสนุก english is fun"  ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต หัวข้อ อ่านสนุก ปลุกการเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี จัวหวัดกาญจนบุรี

รองอธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้คำแนะนำการดำเนินงานของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะให้การต้อนรับ

 

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2561

หน้า