กิจกรรม

เตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสปีแห่งวัฒนธรรมไทย-ตุรกี

คณะเจรจาด้านเทคนิคจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐตุรกี ในการเยือนไทยเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสปีแห่งวัฒนธรรมไทย - ตุรกี ในปี 2561

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "คิดส์ดี ธรรมดี มีจิตอาสา" ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

 

งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ

 

งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ เนื่องในวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 การเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดง บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย " พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง" วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอสมุดดนตรีฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวนผู้ชม ประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน

ประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 8/งป.2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งกำกับดูแลหอสมุดแห่งชาติ มาเป็นประธานการประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 8/งป.2560

เทคนิคและวิธีประพันธ์บทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ความรู้

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เรื่อง "เทคนิคและวิธีประพันธ์บทความวิชาการและบทความวิ

จิตรกรน้อย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.นายอนันต์ ชูโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร) เป็นประธานเปิดโครงการ "จิตรกรน้อย" ประจำปี 2559 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเ

หน้า