กิจกรรมอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ วัดมะขาม จ.ปทุมธานี

วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ วัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวนเอกสารดังนี้

คัมภีร์ใบลาน

-อักษรขอม 19 มัด 59เลขที่ 161รายการ(ผูก) 

-อักษรมอญ 87มัด 277เลขที่ 987 รายการ(ผูก)

หนังสือสมุดไทย 81 เล่ม

 นอกจากนี้มีการอนุรักษ์เพิ่มเติมของวัดโบสถ์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ใกล้ๆกันจำนวนเอกสารดังนี้

คัมภีร์ใบลาน

-อักษรขอม 10 ผูก

-อักษรมอญ 78 ผูก