กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสวนหย่อม สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2561 โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักช่างสิบหมู่ มาร่วมจัดกิจกรรมด้วย และมีนักเรียน นักศึกษาในประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน

    

    

    

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม