สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

กิจกรรมโครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เรื่อง สีสันบทเพลงบรรเลงดนตรี

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมโครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เรื่อง สีสันบทเพลงบรรเลงดนตรี ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2

หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ซึ่งแสดงโดย นักเรียนชนเผ่าโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง โดยมี นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร

เป็นประธานกล่าวเปิดงานและนางสาวกัลยรัตน์ เกษมศรี หัวหน้าหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งบทเพลงที่แสดงในกิจกรรมสีสันบทเพลง บรรเลงดนตรี ครั้งนี้

อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้แก่

ชะตาชีวิต ยามเย็น สายฝน และ still on my Mind เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทเพลงไทยและเพลงสากล

อาทิ หนึ่งในร้อย รักข้ามขอบฟ้า Beauty and The Beast และเพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาส ไม่ว่าจะเป็นเพลงออเจ้าเอย จันทร์ เพียงสบตา เธอหนอเธอ เป็นต้น

และในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 200 คน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>https://photos.app.goo.gl/JPK36VfBYrFP0fBd2