กิจกรรม NLT EDUTAINMENTครั้งที่ 7

วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 7

ณ ห้องหนังสือประเทศไทย ชั้น 3 อาคาร 1 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

เข้าร่วมฟังการเสวนาพูดคุยและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร โดยในครั้งนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติได้เชิญ

คุณ "โอ๊ต มณเฑียร" (พัฒนพงศ์ มณเฑียร) ศิลปินนักเล่าเรื่องความสัมพันธ์แสนสวยผ่านงานศิลปะและตัวหนังสือ

มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน