รองอธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้คำแนะนำการดำเนินงานของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะให้การต้อนรับ