สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

รองอธิบดีกรมศิลปากร มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศกิจกรรมฯ "การซ่อมอนุรักษ์แผนที่"

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมอนุรักษ์แผนที่" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บรักษาแผนที่ แผนที่เก่าส่วนมากจะมีลักษณะชำรุดจากการเสื่อมสภาพ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือ เห็นความสำคัญในการแก้ปัญหา จึงจัดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศฯ การซ่อมอนุรักษ์แผนที่ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมโดยกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และวิทยากรจากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาบรรยายประกอบการสาธิตและฝึกปฏิบัติการซ่อมอนุรักษ์แผนที่โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถยืดอายุการใช้แผนที่ได้อีกยาวนาน ตลอดจนสามารถดูแลรักษาแผนที่ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> https://photos.google.com/…/AF1QipOakbeWp4GHY2E5QPOF9TbCvcZ…