หนังสือที่รฦกงานศพ: มรดกวัฒนธรรมประจำชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45” และงาน “สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “หนังสือที่รฦกงานศพ: มรดกวัฒนธรรมประจำชาติ” ในวันที่ 29 มีนาคม 2560