อ่านเขียน เปลี่ยนชีวิต

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม "อ่านเขียน เปลี่ยนชีวิต" โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาคเช้าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์"มองวันวาน ผ่านการอ่าน" โดย ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (น้องมะนาว) นักแสดงช่อง7สี และการบรรยายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิตจาก ศุ บุญเลี้ยง 

ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยสำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ นอกจากนี้มีการแสดงดนตรีจากกลุ่มเยาวชน และฐานการเรียนรู้จากหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค

สำนักหอสมุดแห่งชาติ นำกิจกรรม"อ่านเป็น เล่นสนุกฯ" มาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ นานาสาระจากเอกสารโบราณ กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ'เปิดปกพกใจ' กิจกรรม 'จิ๊กซอว์ต่อปก' และกล่องสำนวนไทย'ลูบคลำรูปคำ' กิจกรรมครั้งนี้มีคณะครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน