เตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสปีแห่งวัฒนธรรมไทย-ตุรกี

คณะเจรจาด้านเทคนิคจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐตุรกี ในการเยือนไทยเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสปีแห่งวัฒนธรรมไทย - ตุรกี ในปี 2561

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561