โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 การเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดง บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย " พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง" วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอสมุดดนตรีฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวนผู้ชม ประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน