โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข ให้ทุกคน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการ"อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักหอสมุดแห่งชาติ และกำหนดจัดโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคนอีกครั้งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ส่วนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้น หอสมุดแห่งชาติจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่สนับสนุนการจัดงานสร้างความสุข แล้วพบกันอีกในครั้งสุดท้ายของปี 2559

   

   

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม