สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

Kids Inspiration

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก (Kids Inspiration) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรม "เสาร์สนุก สุดหรรษา" ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 เพื่อส่งเสริมการอ่าน และได้สาระความรู้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีเด็กร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมอ่านให้ดี จำให้แม่น กิจกรรมตอบดีมีรางวัล กิจกรรมนิทานหรรษา เป็นต้น รวมทั้งยังมีการตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์อีกด้วย

     

     

    

รูปภาพเพิ่มเติม "เสาร์สนุก สุขหรรษา"