NLT EDUTAINMENT ครั้งที่ ๕

วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ ๕

ณ ห้องบริการหนังสือ ชั้น ๓ อาคาร ๑ โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติได้เชิญคุณจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี ๒๕๖๐

เจ้าของผลงานรวมเรื่องสั้น “สิงโตนอกคอก” มาร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแรงบันดาลใจในการทำงานเขียน

ทั้งนี้  “จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท” ยังเป็นนักเขียนรางวัลซีไรท์ที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วย