สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

NLT Edutainment ครั้งที่ 2

สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 ก.พ.61 เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยได้เชิญ "ปราปต์" ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ นักเขียนยอดเยี่ยมรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2557 ร่วมเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวน 'กาหลมหรทึก' รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเกี่ยวกับงานเขียน กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจร่วมฟังกว่า 50 คน 

    

    

ลิงค์ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม