NLT Edutainment ครั้งที่ 3 "ผีเสื้อกับผ้าปัก"

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณมกุฏ อรฤดี ครูอ๋าย (คุณนพเก้า เนตรบุตร)  และคุณอรรถ บุนนาค ร่วมสนทนาพูดคุยเรื่องปกผ้าปัก "ผีเสื้อกับผ้าปัก" และ "ครูไหวใจร้าย" เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

    

    

    

    

ลิงค์ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม