สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฯ "นานาสาระจากคัมภีร์ใบลาน"

 กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง นานาสาระจากคัมภีร์ใบลาน ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 280 9857 (ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย)