คณะนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซียมาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

 

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 19 คน

มาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงาน ณ  ห้องบริการต่างๆ ได้แก่ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์

ห้องหนังสือทั่วไป ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ห้องบริการหนังสือเกาหลี หนังสือจีนและหนังสืออาเซียน ห้องหนังสือหายาก และห้องบริการเอกสารโบราณ