ประกาศปิดทำการ

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา

รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยบรรณารักษ์ฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการของ หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการอบรมบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพบรรณารักษ์ของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย