วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

15 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

     

    

ลิงค์ภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/815f8M