สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

สมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บหนังสือ

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บหนังสือ ห้องหนังสือทั่วไป

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง

2. อายุ 25-35 ปี

3. วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.6

4. สุขภาพแข็งแรง

สนใจติดต่อ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มบริการหนังสือฯ โทร. 02-628-5187 หรือ ชั้น 2 ห้อง 204 สำนักหอสมุดแห่งชาติ