สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ครั้งที่ 3

              สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และหอสมุดดนตรีทูลหระหม่อนสิรินธร คืนความสุขให้กับคนไทย โดยจัด โครงการ  "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน"  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ สวนหย่อมหน้าหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ กระตุ้น และรณรงค์ให้คนไทยในชาติรักการอ่าน ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับความรู้ และความบันเทิงร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศ 

 

ชมภาพกิจกรรม