โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “SMART KIDS” จิตอาสา

วันนี้ (12 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2562 “SMART KIDS” จิตอาสา โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง)

เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

กล่าวรายงาน ณ บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่

1. กิจกรรมระบายสีเข็มกลัดรูปหัวโขน
2. กิจกรรมจับคู่โขนไทย
3. กิจกรรมจิ๊กซอว์ต่อภาพโขน
4. กิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์พระรามจองถนน และเกมวิ่ง วิ่ง ลิง เจี๊ยก เจี๊ยก
5. กิจกรรมระบายสี สมุดบันทึกพระธาตุพนม
6. กิจกรรม Smart Kids ใน NLT Smart Library
- Smart Jigsaw
- Kids in Smart Library (ภาพไตรภูมิจากหนังสือสมุดไทย)