โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน

 

     โครงการ "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน" จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ กระตุ้น และรณรงค์ให้คนไทยในชาติรักการอ่าน ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับความรู้ และความบันเทิงร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศ

      กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. กิจกรรมมอบหนังสือและสร้างความสุข ด้วยนานาสาระจากหนังสือ 

2. กิจกรรมสาธิตงานช่างศิลปกรรม

3. กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่

4.กิจกรรมดนตรีและการแสดง

5. กิจกรรมสอนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหนังสือของสำนักพิมพ์สกายบุ๊คส์

       จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ลานสวนหย่อมหน้าหอสมุดแห่งชาติ 

 

ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่