สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

การประชุมบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16

การประชุมบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI) ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558  โดยสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมติให้มีการจัดประชุมทุก 3 ปี และแต่ละประเทศผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งแรก จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2555 จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และสำหรับครั้งที่ 16 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

    

ชมภาพกิจกรรม